Želja nam je upoznati vas sa našim mogućnostima pružanja usluga i uvjetima u namjeri da održavanje i upravljanje vašom zgradom podignemo na višu razinu i tako odgovorimo vašim željama i zahtjevima.
 

Lista usluga

Iz naše ponude posebno želimo izdvojiti:

 1. Brzo reagiranje na dojavu Predstavnika suvlasnika u najkraćem roku
 2. Transparentno poslovanje
 3. Poklanjanje pune pažnje svakoj zgradi
 4. Otvaranje zasebnog žiro računa vašeg objekta
 5. Izvješća o poslovanju zgrade putem interneta (svaka zgrada ima svoj "login")
 6. Stručni pregled stanja objekta
 7. Izrada godišnjeg odnosno višegodišnjeg Programa održavanja s prijedlogom visine pričuve po m2 i  prioritetnim radovima
 8. Ispisi i dostava uplatnica za pričuvu
 9. Ugovaranje osiguranja objekta zgrade sa osig. kućama 
 10. Kontaktiranje osiguravateljske kuće radi naplate osiguranja po štetnom događaju
 11. Organizacija hitnih intervencija 0-24 sata 
 12. Knjigovodstveno vođenje objekta
 13. Slanje opomena dužnicima o neplaćanju pričuve
 14. Organiziramo  uslugu nadzora radova na objektu
 15. Za radove u dogovoru sa Predstavnikom biramo izvođače na osnovu više ponuda od različitih ponuđača
 16. Organizacija čišćenja 
 17. Isplata naknade Predstavniku i uplata doprinosa
 18. Isplata naknade za čišćenje i uplata doprinosa
 19. Isplata za izvanredne radove obavljene uz suglasnost Predstavnika suvlasnika
 20. Inzistiranje na kvaliteti izvođenja radova koje obavljaju kooperanti 
 21. Putem tvrtke Geo Grupa d.o.o.  nudimo usluge etažiranja zgrade i upis u zemljišne knjige, geodetsko-katastarske usluge kao i  posredovanje u prometu nekretnina
 22. Organizacija zastupanja suvlasnika pred sudom u postupcima koji proizlaze iz upravljanja
 23. Organizacija pružanja pravne pomoći Predstavniku suvlasnika u poslovima upravljanja

Pored gore navedenog organiziramo i održavanja okoliša zgrade (rezidba, okopavanje i zalijevanje bilja), čišćenje snijega, održavanje prometnih znakova u krugu okoliša, održavanja slivnika na okolišu, održavanje rampi, rolo vrata, parking stupića itd.

Odazivamo se, prema vašoj želji i pozivu, te smo spremni doći u vašu zgradu na razgovor.
Ukoliko ste zainteresirani za suradnju ili trebate dodatne informacije o našim uslugama, kontaktirajte nas na e-mail