Što su nekretnine?

Nekretnine su "čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno" (Čl. 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Tako slijedi da su i građevine i zemljište nekretnine. Nekretnine su, dakle složene, organske cjeline koje sadrže različite uređaje i dijelove te je za odgovarajući pristup nužno uzimati u obzir njihovu složenost.

Što je upravljanje nekretninama - zgradama i zašto je ono nužno?

Koji su temeljni dokumenti o upravljanju zgradama?

Kako se sklapa ugovor o upravljanju zgradom?

Tko su vlasnici, suvlasnici i etažni vlasnici zgrade?

Koje su obveze vlasnika - suvlasnika?

O čemu i na koji način odlučuju suvlasnici?

Tko može biti upravitelj?

Koje poslove obavlja upravitelj?

Tko je predstavnik suvlasnika?

Koja su prava i obveze predstavnika suvlasnika?

Koji je odnos predstavnika suvlasnika i upravitelja?

Što je pričuva te kako se obračunava i prikuplja?

Što se plaća iz pričuve?

Koliko iznosi naknada upravitelju?

Da li zgrada mora biti osigurana?

Da li zgrada mora imati protupožarnu zaštitu?

Što radi dimnjačarska služba?

Kada se provodi deratizacija i dezinsekcija?

Da li je potreban redovni mjesečni servis dizala?

Tko provodi redovnu godišnju kontrolu dizala?

Što obuhvaća atestiranje (pregled i kontrola te popravak) instalacija?

Koji su glavni problemi na i u zgradama?

Kako riješiti glavne probleme na i u zgradama?